• Gedragsregels voetbalvereniging Odin

  De Basis elf, bij Odin:

  1. Vloeken en schelden we niet en maken we geen racistische opmerkingen.

  2. Praten we met elkaar, niet over elkaar.

  3. Gedragen we ons correct en sportief.

  4. Spreken we elkaar aan op verkeerd gedrag.

  5. Accepteren we beslissingen van de scheidsrechters.

  6. Verzorgen we kleding, materiaal en kleedkamers (thuis én uit).

  7. Genieten we van elkaars acties en accepteren elkaars fouten.

  8. Gebruiken we geen drugs.

  9. Respecteren we het werk van de onmisbare vrijwilligers.

  10. Drinken we geen alcohol voor de wedstrijd en daarna alleen op de toegestane plaatsen

  11. Veroorzaken we geen overlast op het complex of daarbuiten.

   

  1. De speler:

   1. Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.

   2. Draagt alleen tijdens de wedstrijden het tenue van de club, maar niet tijdens de trainingen of tijdens andere gelegenheden tenzij na overleg met toestemming van een bestuurslid.

   3. Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.

   4. Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de assistent scheidsrechters ook al is de speler het daar niet mee eens.

   5. Is zuinig op alle materialen die gebruikt mogen worden, dus ook op en langs de velden, in de kantine en in de kleedkamers.

   6. Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan.

   7. Helpt mee met schoonmaken van de kleedkamer.

   8. Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.

  2. De teamleider/trainer

   1. Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.

   2. Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.

   3. Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders.

   4. Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.

   5. Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen, doelen, etc.).

   6. Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer.

   7. Neemt deel aan de begeleiders vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.

   8. Zorgt bij afgelasting of wijziging van een training voor tijdige kennisgeving aan de spelers.

   9. Communiceert namens het team met het bestuur en vice versa.

   10. Rapporteert wangedrag of andere problemen aan het bestuur.

   

  1. De vrijwilliger

   1. Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.

   2. Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.

   3. Is zuinig op kleding en materialen van de club.

   4. Heeft respect voor anderen.

  2. De leden en de bezoekers

   1. Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor kinderen.

   2. Het nuttigen van alcoholische dranken in de bestuurskamer, de kantine en op het terras is op zaterdag voor 12:00 verboden.

   3. Het is ten strengste verboden te roken in de kantine en de kleedkamers.

   4. Het is niet toegestaan om alcohol te nuttigen buiten de kantine en het terras van de kantine

   5. Drugsbezit en drugsgebruik in en om het complex is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.

   6. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en zijn aanleiding zijn voor sancties.

   7. Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.

   8. Er wordt geen glaswerk mee naar buiten genomen.

   9. Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels.

   10. Blijven toeschouwers achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd

   11. Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.

   12. Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.

   13. De toegangen naar de velden, in het belang van de veiligheid vrijhouden.

   14. Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide